Eppendorf

 Eppendorf,  yaşam bilim araştırma laboratuvarlarında kullanılmak üzere sistemler geliştiren, üretim ve dağıtımını yapan bir biyoteknoloji firmasıdır.

Dünyada hemen hemen her araştırma laboratuvarında bulunan Eppendorf, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri endüstrisinde global bir kalite standardı olmuştur.

Ürün yelpazesi, pipetler, dağıtıcılar ve santrifüjlerin yanı sıra, mikro test tüpleri ve pipet uçları gibi sarf malzemeleri içerir. Buna ek olarak, Eppendorf hücre manipülasyonu, sıvı taşıma için otomatik cihazlar, DNA amplifikasyonu ve bioçipler için komple ekipman ve sistemleri sağlıyor. Ayrıca geniş ürün yelpazesini destekleyecek alt ürünler ile tamamlıyor.

Otomatik Pipetleme
EpMotion otomatik pipetleme sistemleri ile ister küçük ister büyük tüm rutin pipetleme işlemlerinde otomasyon....

Hücre Manipulasyonu
Hücre Teknolojisine Yönelik Ürünler… Elektroporasyon /  Elektrofüzyon, Mikromanipülasyon, Mikroenjeksiyon ve Mikrodisseksiyon...

Biyofotometre
Biyofotometre, Tek Kullanımlık Küvetler... Moleküler biyoloji, biyokimya ve hücre biyolojisi alanlarına yönelik kompakt UV / Vis fotometre…

Thermalcycler (PCR)
Gelişmiş protokollere uygun Eppendorf Termalcycler cihazınızı seçin... PCR Tüpleri, Plakaları, Yalıtım Materyalleri ve Aksesuarları…

Pipetler, Dispenserler ve Diğerleri
Elektronik / manüel – ayarlanabilir / sabit hacimli tek ve çok kanallı pipetler, dispenserler, büretler ve fazlası…

Pipet Uçları ve Sarf Malzemeler
Tüm laboratuvar ihtiyaçlarınızı karşılayacak yüksek kaliteli pipet uçları ve sarf malzemelerde komple çözümler…

Termomikserler
Thermomixer comfort, Thermomixer compact, ThermoStat plus eşzamanlı sıcaklık kontrolü ve karıştırma işlemi… laboratuvar rutinlerinde güvenilir…

Vakum Konsantratörleri
Vakum Konsantratörleri…Concentrator plus, DNA / RNA ve protein gibi örneklerinizin hızlı ve verimli vakum konsantrasyonu.

Çalkalayıcılar
CO2 inkübatörler
Derin Dondurucular

Firmanın web sitesi

Tekif İstek Formu

Teklif listenizde hiç ürün yok!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde, veri sorumlusu İncekaralar tarafından hazırlanan; kişisel verilerimin nasıl işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile haklarım konusunda bilgi içeren Müşteri Aydınlatma Metni’ni okudum.

Müşteri Açık Rıza Beyanı'nda belirtilen kişisel verilerimin, yine müşteri açık rıza beyanında yer alan işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam olduğunu,
Ticari Elektronik İleti Onay Metni'nde düzenlendiği şekilde, 6563 sayılı Elektronik Ticari İletilerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında tarafınıza ilettiğim iletişim bilgilerime, ticari elektronik ileti gönderilmesine,