Sektörler

Kusursuz üretim kusursuz bir ortamla sağlanır…

Endüstriyel çalışmalar, Ar-Ge ve üretim prosesleri, kalite kontrol laboratuvarları dâhil endüstriyel çalışmaların yürütüldüğü her alanda kusursuz sonuca ulaşabilmek için varız. Olympus, Eppendorf, Polytec, Buehler, Solaris, 4D Inspect ve sektörde öncü diğer iş ortaklarımızın, tüm ihtiyaçlara cevap veren nitelikli ürün ve sistemleri ile endüstriyel alanda yapılan faaliyetler için yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Tekif İstek Formu

Teklif listenizde hiç ürün yok!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde, veri sorumlusu İncekaralar tarafından hazırlanan; kişisel verilerimin nasıl işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile haklarım konusunda bilgi içeren Müşteri Aydınlatma Metni’ni okudum.

Müşteri Açık Rıza Beyanı'nda belirtilen kişisel verilerimin, yine müşteri açık rıza beyanında yer alan işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam olduğunu,
Ticari Elektronik İleti Onay Metni'nde düzenlendiği şekilde, 6563 sayılı Elektronik Ticari İletilerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında tarafınıza ilettiğim iletişim bilgilerime, ticari elektronik ileti gönderilmesine,