LSI Medience

TLC Analiz Cihazı
Cihaz, Alev İyonizasyon Dedektörü (FID) ve Alev Fotometrik Dedektörü (FPD) ile ince tabaka kromatografi yöntemi ile ayrılmış organik bileşikleri aynı anda ölçmek için kullanılır. Tüm organik bileşikler cihazın kendi Alev İyonizasyon Dedektörü tarafından ölçülür ve fosfor ve sülfür gibi hetero-atomlar FPD tarafından seçilerek kantitatif  olarak tespit edilir. Özellikle yağ, petrol fraksiyon çeşitleri ve organik sentez kopyalama reaksiyon proseslerinin izlenmesi ve analizleri için en uygun cihazdır.

 

Firmanın web sitesi

 

Tüm Ürünler

Tekif İstek Formu

Teklif listenizde hiç ürün yok!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde, veri sorumlusu İncekaralar tarafından hazırlanan; kişisel verilerimin nasıl işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile haklarım konusunda bilgi içeren Müşteri Aydınlatma Metni’ni okudum.

Müşteri Açık Rıza Beyanı'nda belirtilen kişisel verilerimin, yine müşteri açık rıza beyanında yer alan işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam olduğunu,
Ticari Elektronik İleti Onay Metni'nde düzenlendiği şekilde, 6563 sayılı Elektronik Ticari İletilerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında tarafınıza ilettiğim iletişim bilgilerime, ticari elektronik ileti gönderilmesine,