KW Apparecchi Scientifici

KW soğutucuları ve derin dondurucuları geniş bir sıcaklık aralığında çalışır: buharlaşma sıcaklığı
+15 °C'ye yükselebilirken, sıcaklık alt aralığı -130 ° C'ye kadar ulaşır (kriyojenikler alanındaysa daha fazlasını sunar).
KW uygulamaları, gıda işleme ve ilaç endüstrisinden sağlık ve biyolojik laboratuvar sektörlerine kadar olan alanları kapsar. Hastanelerde soğutma, hasta bakımının kalitesini belirleyen önemli bir rol üstlenmiştir. Laboratuvar analizleri için ilaçların ve kimyasal reaktiflerin depolanması; kan, plazma, serum ve aşıların korunması hakkında çözümler üretmektedir.

Firmanın web sitesi
www.kwkw.it/en

Tekif İstek Formu

Teklif listenizde hiç ürün yok!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde, veri sorumlusu İncekaralar tarafından hazırlanan; kişisel verilerimin nasıl işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile haklarım konusunda bilgi içeren Müşteri Aydınlatma Metni’ni okudum.

Müşteri Açık Rıza Beyanı'nda belirtilen kişisel verilerimin, yine müşteri açık rıza beyanında yer alan işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam olduğunu,
Ticari Elektronik İleti Onay Metni'nde düzenlendiği şekilde, 6563 sayılı Elektronik Ticari İletilerin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında tarafınıza ilettiğim iletişim bilgilerime, ticari elektronik ileti gönderilmesine,